2020

Då alla utställningar är inställda p.g.a. COVID19 så får ni inga utställningsresultat i år.

_______________________________________
Vi har fått valpar sommaren 2020, men samtliga har redan nya hem. 
Vi hoppas på en ny valpkull hösten 2021