Kambiones Xavier "Messi"

F: 2021-04-09

Far: Tequilavilles Best Buddy
Mor: Kebics Dagny

💔

Messi är hälsoundersökt (ögon, hjärta, patella) utan anmärkning 19/4-2022