NYHETER 2020

Då hela sommarens utställningar är inställda p.g.a. COVID19,
så får ni vänta på nyheter fram till mitten av juli. 


Detta då vi väntar en valpkull som beräknas födas i månadsskiftet juni/juli,
och ytterligare en valpkull i början/mitten av juli 😀